Nietoperze to ssaki, które charakteryzują się skrzydłami pokrytymi błoną, co umożliwia im lot. Są one ważnym elementem ekosystemu, ponieważ pełnią wiele ważnych funkcji ekologicznych, takich jak kontrola owadów, zapylanie roślin i rozprzestrzenianie nasion. Niektóre gatunki nietoperzy są również ważnymi żywicielami pasożytów, takich jak kleszcze.

Nietoperze występują na całym świecie, a największe zróżnicowanie gatunkowe można znaleźć w tropikalnych regionach. Niektóre gatunki są migrujące i przemierzają setki kilometrów w poszukiwaniu odpowiednich warunków życiowych.

W ostatnich latach nietoperze stały się zagrożone ze względu na utratę siedlisk, wylesianie, a także choroby, takie jak biała zgorzelca, które dezorganizują ich układ odpornościowy. Wiele krajów podjęło działania na rzecz ochrony nietoperzy, takie jak oznaczanie i monitorowanie populacji, edukacja społeczna i ochrona siedlisk.